ANBI

Stichting Amsterdam Corelli Collective is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling.

Postadres

Boomstraat 7-1
1015LA Amsterdam

Bestuur

Isabel Louise Franenberg | voorzitter
Johannes Harm Hofmann | secretaris
Thomas Arnold Peter Hoekstra | penningmeester

Fiscaal nummer

NL855178772B01

Doelstelling

Het vergroten van de bekendheid van de muziek van Corelli en tijdgenoten door het uitvoeren van concerten en muzikale programma’s met de nadruk op strijkersrepertoire uit de Barokperiode.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Jaarverslag

2017
2018

Jaarrekening

2017
2018

Beleidsplan

Beleidsplan 2018-2022